Request a demo

Bovemij start samenwerking met Openclaims voor naadloze schadeafhandeling

Bij Bovemij staat klantgerichtheid centraal. Daarom hebben ze gekozen voor een nieuwe samenwerking met Openclaims. Openclaims biedt een alles-in-één schadeplatform voor schadeafhandeling, waarmee autoschades sneller, transparanter en beter kunnen worden afgehandeld.

Bovemij Open Claims 1200x628

ENGLISH VERSION BELOW


Bij Bovemij staat klantgerichtheid centraal. Daarom hebben ze gekozen voor een nieuwe samenwerking met Openclaims. Openclaims biedt een alles-in-één schadeplatform voor schadeafhandeling, waarmee autoschades sneller, transparanter en beter kunnen worden afgehandeld.

Een stap vooruit in schadeafhandeling


Bij Bovemij is men voortdurend bezig met ontwikkelingen die het leven van klanten gemakkelijker maken. Bovemij streeft ernaar om klanten de best mogelijke ervaring te bieden. Door gebruik te maken van het Openclaims platform wordt een belangrijke stap richting een efficiënter, transparanter en digitaler proces voor schadeafhandeling van particuliere autoschades gezet.

Schademanager Anthony Vaes van Autoschade Helmond is pilotdeelnemer van het eerste uur en benadrukt graag zijn ervaring:

'Onze pilot met Openclaims heeft het afgelopen jaar heel wat kosten verlaagd, processen versneld en klanten blij gemaakt!'


Schades snel en eenvoudig digitaal melden

Openclaims is een handig en efficiënt systeem voor de bij Bovemij aangesloten bemiddelaars. Het biedt een gebruiksvriendelijke ervaring en stelt hen in staat om snel en eenvoudig digitale schades te melden voor hun particuliere klanten, waar en wanneer ze maar willen. Bovendien biedt het systeem uitgebreid inzicht in schadesturing, waardoor bemiddelaars kunnen zien wat er is gemeld en wat er is hersteld.

Verbind herstellers, consumenten en dealers op één platform
Openclaims is het verbindende platform voor herstellers, consumenten en dealers. Het is 24/7 beschikbaar en wordt continu bijgewerkt, waardoor alle gebruikers altijd over actuele gegevens beschikken. Met Openclaims kunnen de verbonden bemiddelaars claims indienen namens hun klanten, documenten uploaden en de voortgang van de schadeafhandeling volgen. Allemaal via één handig online portaal.

“Wij zijn verheugd om samen te werken met een toonaangevende partij als Bovemij en haar business partners. Door het schadeproces verder te digitaliseren kunnen dealers en herstellers efficiënter met elkaar samenwerken, de klant een optimaal proces bieden én maximale omzet uit schade realiseren” – Lex Orie (CCO Openclaims).

Vooruit kijken
Bij Bovemij blijven we altijd vooruitkijken en streven we ernaar om onze dienstverlening voortdurend te verbeteren. We zijn enthousiast over de mogelijkheden die deze samenwerking biedt en overtuigd dat deze samenwerking bij onze klanten voor een efficiëntere schadeafhandeling zorgt. We kijken ernaar uit onze klanten te ondersteunen met hoogwaardige dienstverlening en innovatieve oplossingen.A step forward in claims handling

Bovemij is constantly working on developments that make their customers and business partners lives easier. They strive to provide customers with the best possible experience. By using the Openclaims platform, they are taking an important step towards a more efficient, transparent and digital process for private motor claims handling.

Damage manager Anthony Vaes, of autoschade Helmond, is a pilot participant since the very beginning and is happy to highlight his experience:

'The pilot with Openclaims of the past year has reduced a lot of costs, accelerated processes and made customers happy!’

Reporting damages digitally, quick and easy

The Openclaims platform offers Bovemij’s member intermediaries convenience and efficiency. It offers a user-friendly experience and enables them to quickly and easily report digital claims for their private customers, whenever and wherever they are. Moreover, the software provides comprehensive insights into claims tracking, allowing business partners to see what has been reported and what has been repaired.

Connect repairers, customers and dealers on one platform

Openclaims is the connecting platform for repairers, customers and dealers. It is available 24/7 and is continuously updated. This means all users always have access to up to date data. With Openclaims, connected intermediaries can submit claims on behalf of their customers, upload documents and track the progress of the claim settlement. All through one, convenient, online portal.

"We are delighted to be working with a leading party like Bovemij and its business partners. By further digitising the claims process, dealers and repairers can work together more efficiently, offer the customer an optimal process and maximise revenue from claims" - Lex Orie (CCO Openclaims).